Educatieve subsidie

De postacademische opleiding moet aantoonbaar een stap zijn in de verdere voortgang van het proces van de aanvrager om een bijdrage te gaan leveren aan het wetenschappelijk bewijsmateriaal, zoals uiteengezet in de statuten van het DBRIC.

Voorbeelden hiervan zijn: cursussen op het gebied van epidemiologie of statistische analyse, een masteropleiding Volksgezondheid, een educatieve masteropleiding of een masteropleiding Biostatistiek, en dergelijke.

Formulier

Engels

Tijdlijn educatieve subsidies